Cambridge Assessment English: B1 Preliminary for Schools
Practical English for everyday use
B1 Preliminary és un examen que avalua la capacitat de l’estudiant d’afrontar en anglès, tant escrit com parlat, situacions quotidianes a un nivell intermedi. B1 Preliminary for Schools ha estat especialment dissenyat per ajustar-se als interessos dels estudiants de manera que augmenti la seva motivació per aprendre anglès. En estar basat en temes i situacions familiars genera la confiança necessària per poder usar el seu anglès i els estimula a l’hora d’afrontar exàmens de major nivell.

B1 Preliminary for Schools presenta exactament el mateix format que B1 Preliminary i el nivell de dificultat de les preguntes de tots dos exàmens és idèntic. L’única diferència està en el contingut i en el tractament dels temes, que en el Cambridge English: Preliminary for Schools han estat especialment pensats per adaptar-se als interessos i les experiències dels joves en edat escolar.

 Preguntes freqüents sobre B1 Preliminary for Schools

Important: A partir de 2020 Cambridge Assessment English introduirà canvis en les especificacions dels exàmens A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary i B1 Preliminary for Schools.
 Feu clic en aquest vincle per a més informació...
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció

Competències lingüístiques per a la vida real


Preliminary for Schools leaflet
B1 Preliminary for Schools se situa en el Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). Preparar-te pel B1 Preliminary for Schools et proporcionarà les competències lingüístiques necessàries per:
 • sortir-se en la vida diària
 • llegir llibres de text senzills o articles de revistes.
 • escriure cartes sobre temes familiars.
 • prendre notes a classe.

Demostra la capacitat d’usar l’anglès per comunicar-se amb parlants natius en la vida diària. Per exemple, amb el nivell B1 hauràs de ser capaç de:

 • entendre els punts bàsics d’instruccions directes o anuncis públics.
 • sortir-te en situacions quotidianes quan surtis al carrer.
 • fer preguntes senzilles i prendre part en converses informals amb els amics, la família o a classe.
 • escriure cartes o prendre notes sobre assumptes que et siguin familiars.
Recolzats pel major programa d’investigació en el seu camp els exàmens Cambridge English proporcionen el reflex més fiable de les teves habilitats lingüístiques.

Fiable
Recolzats pel major programa d’investigació en el seu camp els exàmens Cambridge English proporcionen el reflex més fiable de les teves habilitats lingüístiques.


Elecció
B1 Preliminary for Schools està disponible a nivell internacional. Així mateix, en disposar de les opcions en paper (Paper Based) i en ordinador (Computer Based) pots escollir quan i com realitzar l’examen.


Equitatiu
Els exàmens Cambridge English cobreixen totes les varietats importants de la llengua anglesa i han estat dissenyats de manera que resultin equitatius per a usuaris de qualsevol nacionalitat i origen idiomàtic.


Acceptats globalment
Més de 3.000 empreses, universitats i escoles, organismes governamentals i altres organitzacions de tot el món confien en B1 Preliminary.


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (Computer Based).


Una qualificació Cambridge English
Un cop obtingut el teu certificat Cambridge English, disposes d’una de les més valuoses qualificacions d’anglès al món.

Què inclou el B1 Preliminary for Schools?
B1 Preliminary for Schools és una avaluació de l’idioma de nivel intermig amb finalitats professionals o acadèmiques. Ho integren 3 parts: Reading & Writing, Listening i Speaking. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos assessors a fi de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

B1 Preliminary for Schools consta de 3 parts:
Reading: 1 hora 30 minuts
El B1 Preliminary for Schools Reading & Writing paper es compon de tres parts per a la comprensió lectora i tres parts per a l’expressió escrita. Existeixen diferents tipus de textos i preguntes. Aquesta prova suposa un 50% de la nota final.
Listening: al voltant de 30 minuts (+ 6 minuts per transferir les respostes)
El B1 Preliminary for Schools Listening paper es compon de quatre parts. Per a cada part hauràs d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part s’escolta dues vegades. Hi ha 30 preguntes en el Listening test i cada pregunta suposa una marca. La puntuació total s'ajusta per donar una nota sobre 40. S’avalua la comprensió per part del candidat del sentit, els aspectes principals, detalls i informació específica així com la capacitat de deduir el significat. S’escoltaran tant monòlegs com a parlants interactius en situacions diverses. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.
Speaking: 10-12 minuts per cada parella de candidats
El B1 Preliminary for Schools Speaking Test es compon de quatre parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. D’aquesta forma, el test és més realista i fiable. Hi ha dos examinadors: un d’ells (l’interlocutor) parla amb tu mentre que l’altre (l’assessor) només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació però l’assessor puntua de forma més detallada que l’interlocutor. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.

Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.
Exàmens en llàpis i paper
Fes una prova de l'examen B1 Preliminary for Schools.
 Descarrega l'examen de prova del B1 Preliminary for Schools
 Descarrega la llista de vocabulari

Informació per a Candidats
Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i proves d'exemple.
 Descarrega la Informació per a Candidats

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
 Exàmens en paper
 Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
 Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
 És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


Els teus resultats
Si superes l'examen rebras dos documents: el Statement of Results i un certificat. Universitats, empreses i altres organitzacions on aspiris a ingressar poden sol·licitar-te aquests documents com a prova de les teves competències en anglès.

'Statement of Results'
Conté tres blocs d'informació:
 1. Puntuació: Es basa en la teva puntuació total en les tres parts de l'examen i es mostra com un nombre entre 0 i 100.
 2. Grau: El grau en l'examen dependrà de la puntuació obtinguda.
 3. Perfil del candidat: Mostra el teu acompliment en cadascuna de les parts (l'escala és Exceptional - Good - Borderline - Weak). Depenent de la universitat, escola o organització on desitgis ingressar pot ser necessària una puntuació o grau específics. Determinades organitzacions poden també exigir en ocasions un particular perfil del candidat si necessiten que s'acrediti un nivell específic en alguna de les cinc destreses avaluades. Hi ha puntuacions establertes per a cada grau.
Pots saber més sobre els resultats en:
 Understanding your Statement of Results – Cambridge English: Preliminary for Schools

Pots accedir als teus resultats des de  Cambridge English Results Online website.

El teu certificat
Si l'acompliment demostrat en el conjunt de les proves indica que has acreditat com a mínim el Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència, rebràs un dels següents certificats:

Cambridge English: Preliminary - Nivell B2
Hi ha candidats excepcionals que demostren uns coneixements per sobre del Nivell B1. Si obtens la qualificació de Pass with Merit, rebràs la teva diploma del Cambridge English: Preliminary acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell B2.
Cambridge English: Preliminary - Nivell B1
Si obtens la qualificació de Pass with Merit o Pass a l'examen rebràs un certificat del Cambridge English: Preliminary del nivell B1.
Certificat de Nivell A2
selecciona tot el text Si el teu acompliment està per sota del nivell B1 però dins del nivell A2 rebràs un certificat de Cambridge English acreditant que has demostrat habilitats lingüístiques en aquest nivell.

Results Verification Service
Si vols que una universitat, empresa o qualsevol altra organització verifiqui els teus resultats, hauràs de proporcionar-li la informació que consta al teu Statement of Results i dos elements addicionals:

1.- El teu ID Number (una sequència de 9 lletres i numeros).
2.- El teu número secret (un número de quatre dígits).

Tots dos números els trobaràs en el teu Confirmation of Entry, que rebràs quan t'inscriguis en l'examen.
Es pot accedir als resultats des de www.cambridgeenglish.org/verifiers
Recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen B1 Preliminary for Schools

Pràctiques d'examen gratuïtes

Exàmens en ordinador
Prova un exemple de l'examen B1 Preliminary for Schools
TUTORIAL
Listening
Reading & Writing
Els exàmens de prova CB són compatibles únicament amb Mozilla Firefox ja que aquest navegador és l'utilitzat pel programa Connect Plus en les sessions d'examen Computer Based. Pots descarregar Firefox gratis aquí. Un cop descarregat, obre Firefox i usa els vincles per veure els tests.
Exàmens en llàpis i paper
Fes una prova de l'examen B1 Preliminary for Schools.
 Descarrega l'examen de prova del B1 Preliminary for Schools
 Descarrega la llista de vocabulari

Recursos, jocs i activitats Cambridge
Recursos Cambridge English per a la preparació del teu examen...
Eines online i materials per practicar les distintes parts dels exàmens, millorar la preparació del candidat i afrontar l'examen amb les màximes garanties d'éxit.
Xarxes socials
Exams Catalunya Facebook
Uneix-te a Exams Catalunya a Facebook:
Facebook d'Exams Catalunya...
Cambridge English Facebook
Uneix-te a la pàgina de Facebook de Cambridge English per obtenir ajuda en la preparació de l'examen.
Exams Catalunya YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al canal de YouTube d'Exams Catalunya
Cambridge English YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al Cambridge English TV YouTube channel

Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen B1 Preliminary for Schools és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top