Cambridge Assessment English: B2 First
Ready for success in the real world
Cambridge English: First també conegut com First Certificate in English (FCE) és un examen dirigit a qui necessita acreditar la seva capacitat en l’ús de l’anglès oral i escrit a un nivell intermedi-avançat, tant en el treball com en les diferents situacions de la vida diària.

 Preguntes freqüents sobre Cambridge English: First
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció
Competències lingüístiques per a la vida real

General and
higher education leaflet

B2 First és un examen d'anglès de nivell intermedi-alt situat en el Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). Aconseguir aquest nivell significa que ets capaç de:
 • entendre les idees principals de textos complexos.
 • mantenir converses sobre una àmplia varietat de temes, expressant opinions i presentant arguments.
 • produir textos clars i detallats, expressant opinions i explicant els avantatges i desavantatges de diferents punts de vista.
L'examen utilitza situacions de la vida real especialment pensades i dissenyades per ajudar-te a:
 • estudiar en anglès quan es requereix un nivell lingüístic intermig.
 • treballar en un entorn angloparlant.
 • viure de forma independent en un país de llengua anglesa.
Equitatiu i fiable
B2 First és respectat i acceptat internacionalment:
 • proporciona el reflex més fiable de les teves habilitats lingüístiques
 • cobreix la major part de les varietats de l'anglès (p.i. britànic, americà)
 • està dissenyat per ser just per als candidats qualsevol que sigui el seu substrat nacional o lingüístic
 • està recolzat pel major programa de recerca en el seu camp
 • pot ser realitzat per persones amb una àmplia varietat de requeriments especials.

Elecció
B2 First està disponible a nivell internacional. Així mateix, en disposar de les opcions en paper (paper-based) i en ordinador (computer-based) pots escollir quan i com realitzar l’examen.


Acceptats globalment
Tu certificado B2 First serà acceptat com a qualificació d'anglès de nivell intermedi-alt per varis milers d'empreses, universitats, col·legis i empreses capdavanteres de tot el món. Pots saber més sobre les institucions que accepten B2 First


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats B2 First en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (computer-based).


Una qualificació Cambridge English
Un cop obtingut el teu certificat Cambridge English, disposes d’una de les més valuoses qualificacions d’anglès al món. Es tracta d'un assoliment del que pots sentir-te orgullós.

Què inclou el B2 First?
B2 First consta de quatre parts desenvolupades per comprovar la teva competència lingüística en totes les destreses de l'idioma: Reading and Use of English, Writing, Listening i Speaking. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos assessors a fi de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

B2 First consta de 4 parts:
Reading and Use of English: 1 hora 15 minuts
El B2 First Reading paper té 7 parts i 52 preguntes amb diversos tipus de textos i de qüestions. En les Parts 1 a 4, els candidats llegeixen una sèrie de textos i realitzen tasques gramaticals i de vocabulari. En les Parts 5 a 7, els candidats llegeixen una sèrie de textos i responen preguntes que posen a prova la seva habilitat lectora i que demostren la seva capacitat per afrontar una varietat de tipus de textos diferents. Aquesta prova suposa un 40% de la nota final.
Writing: 1 hora 20 minuts
El B2 First Writing paper es compon de 2 parts. El candidat haurà de demostrar que és capaç de redactar diferents tipus de textos en anglès. En la Part 1 hi ha una tasca obligatòria mentre que a la Part 2 es pot escollir d’entre diverses tasques. En la Part 1 es proporciona el títol d'un assaig i dues idees clarament vinculades amb el títol. Els candidats escriuen un assaig donant la seva opinió sobre el títol, utilitzant les idees proporcionades. També han d'afegir una tercera idea pròpia diferent relacionada amb el títol. El títol serà un tema d'interès comú i els candidats no necessitaran cap coneixement específic. En la Part 2 els candidats redacten un text a triar d'entre diversos tipus: article, correu electrònic/carta, informe o ressenya. Per guiar la redacció es proporcionarà informació sobre el context, finalitat del tema i lector objectiu. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.
Listening: al voltant de 40 minuts
El B2 First Listening paper té quatre parts i 30 preguntes. En cada part, els candidats hauran d'escoltar un text o textos gravats i respondre una sèrie de preguntes. La prova requereix que els candidats siguin capaços de seguir i entendre una sèrie de materials orals, tals com a noticiaris, presentacions i converses quotidianes.
Els enregistraments poden procedir de:
 • Monòlegs: missatges de contestadors telefònics, programes de radio, notícies, anuncis públics, històries i anècdotes, classes i xerrades.
 • Parlants interactius: converses, entrevistes, discussions, obres radiofòniques.
Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.
Speaking: 14 minuts per cada parella de candidats
El B2 First Speaking Test consta de quatre parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells, l’interlocutor, condueix la prova (fa preguntes, ofereix als candidats un paper amb temes sobre els quals conversar, etc.) i parla amb el candidat. L’altre examinador, l’assessor, escolta el que el candidat diu i pren notes. La Part 1 és una conversa amb l'examinador. Aquest realitza preguntes i els candidats han de proporcionar informació sobre els seus interessos, estudis, carrera, etc. En la Part 2 l'examinador dóna a cada candidat dues fotografies i li demana que parli sobre elles. Cada candidat ha de parlar durant un minut sense interrupció i l'interlocutor li demana a l'altre candidat que comenti les fotografies durant al voltant de 30 segons. La Part 3 és una conversa entre els candidats. L'examinador proporciona materials i tasques per realitzar. Els candidats han de parlar entre ells i prendre una decisió. La Part 4 consisteix a continuar la discussió amb l'altre candidat, guiats per preguntes de l'examinador, sobre els temes o qüestions aparegudes en les tasca de la Part 3. El Speaking Test suposa un 20% de la nota final.

Descarrega els comentaris dels examinadors

Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats
Gairebé tots els B2 First Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d'un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol•licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen B2 First
Descarrega l'examen complet de prova 1 del B2 First (FCE)...
Descarrega l'examen complet de prova 2 del B2 First (FCE)...


Descarrega els comentaris dels examinadors del Speaking paper
Claus de respostes Listening
Claus de respostes Use of English
(tingueu en compte que no hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els examiner comments).

Exàmens de prova en ordinador
Reading and Use of English
Listening
Writing
Instrucciones para el uso del computer-based sample tests.
És necessari disposar dels navegadors Firefox o Chrome per realitzar aquests tests de prova.
Podeu comprovar les vostres respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.

Informació per a Candidats

Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i proves d'exemple.
Descarrega la Informació per a Candidats

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
Exàmens en paper
Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


Els teus resultats
Els resultats del B2 First fan referència a la Cambridge English Scale.


Rebràs un Statement of Results. Si el teu acompliment se situa entre els nivells C1 i B1, rebràs també un certificat.

Obtindràs una puntuació separada per a cadascuna de les quatre destreses (Reading, Writing, Listening i Speaking) a més del Use of English, proporcionant-te una clara comprensió del teu acompliment. Amb aquestes quatre puntuacions es calcula la mitjana per obtenir el resultat global de l'examen. També rebràs un grau i el nivell corresponent del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

'Statement of Results'
Conté la següent d'informació:
 1. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per a cadascuna de les quatre habilitats (reading, writing, listening i speaking)i Use of English
 2. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per al conjunt de l'examen
 3. El teu grau (A, B, C, Level B1) per al conjunt de l'examen
 4. El teu nivell del MCER per al conjunt de l'examen. Depenent de la universitat, col·legi o organització on sol·licitis l'ingrés, poden requerir-te un puntuació o grau específic, en el conjunt de l'examen o en una destresa particular.
S'utilitzen les següents puntuacions en l'informe de resultats del B2 First:
Cambridge English Scale Score
Grade/ CEFR
CEFR level
  180-190
Grade A
C1
  173-179Grade B
B2
  160-172Grade C
B2
  140-159Level B1
B1L'examen se situa en el Nivell B2 del MCER. L'examen també proporciona una avaluació fiable del nivell superior (Level C1) i de l'inferior (Level B1).

Les puntuacions entre 122 i 139 són també informades per al B2 First. No rebràs un certificat però el teu puntuació de la Cambridge English Scale aparecerá en tu Statement of Results.

Fes clic en la imatge de l'esquerra per saber més sobre la relació entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i els graus atorgats en el B2 First.


Pots accedir als teus resultats des del
  Cambridge English Results Online website.


El teu certificat
Si l'acompliment demostrat en el conjunt de les proves indica que has acreditat com a mínim el Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència, rebràs un dels següents certificats:

B2 First - Nivell C1
Hi ha candidats excepcionals que demostren uns coneixements per sobre del Nivell B2. Si obtens la qualificació de A, rebràs la teva diploma del B2 First acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell C1.
B2 First
Si obtens la qualificació de B o C en l'examen rebràs un certificat del B2 First del nivell B2.
Certificat de Nivell B1
selecciona tot el text Si el teu acompliment està per sota del nivell B2 però dins del nivell B1 rebràs un certificat de Cambridge English acreditant que has demostrat habilitats lingüístiques en aquest nivell.

Results Verification Service
Si vols que una universitat, empresa o qualsevol altra organització verifiqui els teus resultats, hauràs de proporcionar-li la informació que consta al teu Statement of Results i dos elements addicionals:

1.- El teu ID Number (una sequència de 9 lletres i numeros).
2.- El teu número secret (un número de quatre dígits).

Tots dos números els trobaràs en el teu Confirmation of Entry, que rebràs quan t'inscriguis en l'examen.
Es pot accedir als resultats des de www.cambridgeenglish.org/verifiers
Recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen B2 First
Pràctiques d'examen gratuïtes

Exàmens en ordinador
Prova un exemple de l'examen B2 First:
TUTORIAL
Reading and Use of English
Listening
Writing
Podeu comprovar les vostres respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.
Els exàmens de prova CB són compatibles únicament amb Mozilla Firefox ja que aquest navegador és l'utilitzat pel programa Connect Plus en les sessions d'examen Computer Based. Pots descarregar Firefox gratis aquí. Un cop descarregat, obre Firefox i usa els vincles per veure els tests.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen B2 First.
 Descarrega l'examen complet de prova 1 del B2 First...
 Descarrega l'examen complet de prova 2 del B2 First...

Descarrega els comentaris dels examinadors del Speaking paper
Claus de respostes Listening
Claus de respostes Use of English
(tingueu en compte que no hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els examiner comments).
Recursos, jocs i activitats Cambridge
Recursos Cambridge English per a la preparació del teu examen...
Eines online i materials per practicar les distintes parts dels exàmens, millorar la preparació del candidat i afrontar l'examen amb les màximes garanties d'éxit.
Xarxes socials
Exams Catalunya Facebook
Uneix-te a Exams Catalunya a Facebook:
Facebook d'Exams Catalunya...
Cambridge English Facebook
Uneix-te a la pàgina de Facebook de Cambridge English per obtenir ajuda en la preparació de l'examen.
Exams Catalunya YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al canal de YouTube d'Exams Catalunya
Cambridge English YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al Cambridge English TV YouTube channel

Visita la pàgina de suport del Cambridge English: First http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/how-to-prepare/

Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen B2 First
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top