Cambridge Assessment English: C1 Advanced
A badge of excellence
C1 Advanced és una avaluació en profunditat de la llengua anglesa. Proporciona unes habilitats d'alt nivell en l'idioma tant per finalitats acadèmiques com professionals. Preparar-se per al C1 Advanced ajuda als estudiants a desenvolupar aquestes habilitats traient el màxim profit d'elles a l'hora d'estudiar, de treballar i de viure en països de llengua anglesa. Aquest certificat de nivell avançat és acceptat globalment com a prova d'un alt grau d'acompliment en l'idioma i gaudeix d'un ampli reconeixement per part d'institucions educatives,empreses i departaments governamentals de tot el món.

 Preguntes freqüents sobre C1 Advanced
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció
Competències lingüístiques per a la vida real

General and
higher education leaflet

C1 Advanced està situat en el Nivell C1 Marc Comú Europeo de Referència (MCER), el sistema acceptat internacionalment per descriure les destreses lingüístiques. L'examen també proporciona una avaluació fiable del nivell superior al C1 (Nivell C2) i de l'inferior (Nivell B2).

C1 Advanced acredita les habilitats en l'anglès que les institucions educatives i les empreses requereixen per desembolicar-se en situacions acadèmiques i professionals amb un alt nivell d'exigència. Els candidats que superen aquesta prova estan en condicions de demostrar a les universitats que estan preparats per cursar estudis, a les empreses que poden conduïr-se laboralment sense problemes i als organismes oficials (governs, immigració) que compleixen els requisits lingüístics per obtenir el visat d'entrada en el Regne Unit o Austràlia.

C1 Advanced acredita que l'estudiant posseeix les competències lingüístiques necessàries per desenvolupar recerques complexes, comunicar-se efectivament a nivell professional i destacar per sobre de la majoria.

Competències lingüístiques en anglès per al món real
Els estudiants obtenen habilitats lingüístiques que poden utilitzar per a situacions del món universitari o laboral, i per viure en països de parla anglesa. Els candidats que superen C1 Advanced han demostrat que estan compromesos amb l'obtenció d'estàndards elevats, que posseeixen els coneixements adequats de l'anglès per enfrontar-se a les exigències acadèmiques i professionals i que tenen les habilitats comunicatives necessàries per a l'activitat diària al món dels negocis.


Fiable i segur
C1 Advanced utilitza procediments basats en la recerca per oferir una avaluació en profunditat, acurada i fiable del nivell d'anglès de l'estudiant. El Cambridge English Research and Validation team és el major equip dedicat específicament a la recerca lingüística d'entre totes les organitzacions d'avaluació d'idiomes establertes en el Regne Unit.
Descubreix més sobre la evaluació basada en la investigació...

Els resultats del C1 Advanced són fiables perquè Cambridge English té establerts nivells d'alta seguretat en cadascun dels passos del disseny, lliurament i administració de l'examen.
 • Els exàmens són preparats, impresos i enviats sota condicions segures..
 • Exams Catalunya, Cambridge English Authorised Platinum Centre ES439, està obligat a observar un estricte codi de bones pràctiques que assegura els més alts nivells de seguretat al llarg del procés de l'examen, des de la inscripció fins al registre dels resultats.
 • Fotografies de tots els candidats són preses el dia de l'examen i són accessibles des del Cambridge English online Results Verification Service.
 • Tots els exàmens són corregits a Cambridge per garantir una major seguretat i qualitat. Sofisticades anàlisis tècniques són usats per descobrir i contrarestar qualsevol tipus de conducta fraudulenta.
 • Els certificats s'imprimeixen en paper d'especial seguretat i presenten altres característiques ocultes per prevenir falsificacions i fraus.
Descubreix més sobre la seguretat en els exàmens...


Elecció
Pots escollir quan i com realitzar l'examen Cambridge English: Advanced ja que està disponible en las versions en paper (paper-based) i en ordinador (computer-based) oferint-te major nombre d'opcions.


Acceptats globalment
Més de 5.000 universitats, empreses, departaments governamentals i altres organitzacions de tot el món reconeixen C1 Advanced. En nombrosos països els sol•licitants de treball poden acreditar unes sòlides bases en llengua anglesa i tenir millors oportunitats d'accés a llocs amb un major potencial.

Descubreix quines organitzacions accepten l'examen...


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (computer-based).


Una qualificació Cambridge English
Un cop obtingut el teu certificat Cambridge English, disposes d’una de les més valuoses qualificacions d’anglès al món. Es tracta d'un assoliment del que pots sentir-te orgullós.


Què inclou el C1 Advanced?
C1 Advanced és un extens examen de totes les àrees de la competència idiomàtica. L'examen es compon de quatre parts desenvolupades per comprovar les teves habilitats lingüístiques. Més a baix pots veure amb major detall en què consisteix cadascuna de les parts. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos examinadors a fi de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

C1 Advanced consta de 4 parts:
Reading and Use of English: 1 hora 30 minuts
El C1 Advanced Reading and Use of English paper té 8 parts i 56 preguntes amb diversos tipus de textos i de qüestions. Els candidats han de demostrar que poden enfrontar-se amb confiança a diversos tipus de textos, tals com a ficció, diaris i revistes. Aquesta part examina l'ús de l'anglès amb diferents tipus d'exercicis que mostren el nivell de control de la gramàtica i el vocabulari. El Reading Test consta de 34 preguntes i suposa el 40% de la nota final.

 Descarrega l'examen de prova 1 del C1 Advanced...
 Descarrega l'examen de prova 2 del C1 Advanced...

Writing: 1 hora 30 minuts
El C1 Advanced Writing paper es compon de 2 parts. El candidat haurà de demostrar que és capaç de redactar diferents tipus de textos en anglès. En la Part 1 hi ha una tasca obligatòria mentre que en la Part 2 es pot escollir d'entre tres tasques. En la Part 1 es llegeix un text i a continuació s'escriu un assaig basat en punts inclosos en el text. El candidat ha d'explicar quin dels dos punts és més important i raonar la seva opinió. A la Part 2 el candidat escriu un text d'entre diversos tipus – carta/correu electrònic, proposta, informe o ressenya. Per orientar la redacció s'ofereix informació sobre el context, finalitat del tema i lector objectiu. Aquesta prova suposa el 20% de la nota final.

Listening: al voltant de 40 minuts
El C1 Advanced Listening paper es compon de quatre parts i 30 preguntes examina la capacitat dels candidats per seguir i entendre una sèrie de materials orals, tals com a noticiaris, presentacions i converses quotidianes. En cada part, els candidats hauran d'escoltar un text o textos gravats i respondre una sèrie de preguntes.
Els enregistraments poden procedir de:
 • Monòlegs: programes de radi, discursos, xerrades, lectures, anècdotes, etc.
 • Parlants interactius: programes de radi, entrevistes, discussions, converses, etc.
Cada part de l'enregistrament s'escolta dos cops. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.

 Descarrega l'examen de prova 1 del C1 Advanced...
 Descarrega l'examen de prova 2 del C1 Advanced...
Speaking: 15 minuts per cada parella de candidats
El C1 Advanced Speaking Test consta de quatre parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors. Un d’ells (l’interlocutor) condueix la prova mentre que l’altre (l’assessor) escolta el que el candidat diu i pren notes.
La Part 1 és una conversa amb l'examinador. Aquest realitza preguntes i els candidats han de proporcionar informació sobre els seus interessos, estudis, carrera, etc. En la Part 2 l'examinador dóna a cada candidat un diferent grup de tres fotografies i i els demana que parlin sobre elles. Cada candidat ha de parlar durant un minut sense interrupció i a continuació l'interlocutor li demana a l'altre candidat que faci comentaris sobre el que s'ha dit durant al voltant de 30 segons.
La Part 3 és una conversa entre els candidats. L'examinador dóna instruccions orals amb anotacions escrites que són usats en la discussió. Els candidats han de parlar entre ells durant al voltant de 2 minuts (3 minuts en els grups de tres) sobre les anotacions escrites. Esgotat el temps, l'examinador fa una altra pregunta que requereix que els candidats prenguin una decisió. Els candidats disposen d'un minut per parlar entre ells i acordar la decisió (2 minuts en els grups de tres).
La Part 4 consisteix a continuar la discussió amb l'altre candidat sobre els temes o qüestions aparegudes en les tasca de la Part 3. L'interlocutor realitza preguntes a cada candidat perquè les discuteixi amb l'altre candidat. El Speaking test suposa un 20% de la nota final.

Descarrega l'examen de prova 1 del C1 Advanced...
Descarrega l'examen de prova 2 del C1 Advanced...

Descarrega els comentaris dels examinadors sobre el Speaking paper...

Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats
Gairebé tots els C1 Advanced Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d'un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen C1 Advanced.
 Descarrega l'examen de prova 1 del C1 Advanced...
 Descarrega l'examen de prova 2 del C1 Advanced...


Advanced 2015 Claus de respostes (tingueu en compte que no hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els examiner comments).

Computer-based sample tests
Reading and Use of English...
Listening
Writing
Aprén cóm usar el computer-based sample tests...

Utilitza les claus de respostes:
 Listening answer key...
 Reading and Use of English answer key...
No hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els relevant pages of the C1 Advanced Handbook.
És necessari disposar dels navegadors Firefox o Chrome per realitzar aquests tests de prova.
Podeu comprovar les vostres respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.

Informació per a Candidats
Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts
 Descarrega la informació per a candidats...

Consells per al el dia de l'examen

Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
 Exàmens en paper
 Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
 Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
 És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


Els teus resultats
Des del gener de 2015 els resultats del C1 Advanced (CAE) fan referència a la nova Cambridge English Scale (que substitueix el candidate profile i les puntuacions estandaritzades).

Descarrega el follet sobre la Cambridge English Scale

Rebràs un Statement of Results. Si el teu acompliment se situa entre els nivells C2 i B2, rebràs també un certificat.

Obtindràs una puntuació separada per a cadascuna de les quatre destreses (Reading, Writing, Listening i Speaking) a més del Use of English, proporcionant-te una clara comprensió del teu acompliment. Amb aquestes quatre puntuacions es calcula la mitjana per obtenir el resultat global de l'examen. També rebràs un grau i el nivell corresponent del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

'Statement of Results'
Conté la següent d'informació:
 1. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per a cadascuna de les quatre habilitats (reading, writing, listening i speaking) i use of English
 2. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per al conjunt de l'examen
 3. El teu grau (A, B, C, Level B2) per al conjunt de l'examen
 4. El teu nivell del MCER per al conjunt de l'examen. Depenent de la universitat, col•legi o organització on sol•licitis l'ingrés, poden requerir-te un puntuació o grau específic, en el conjunt de l'examen o en una destresa particular.
S'utilitzen les següents puntuacions en l'informe de resultats del C1 Advanced:
Cambridge English Scale Score
Grade/ CEFR
CEFR level
200-210
Grade A
C2
193-199Grade B
C1
180-192Grade C
C1
160-179Level B1
B2L'examen se situa en el Nivell C1 del MCER. L'examen també proporciona una avaluació fiable del nivell superior (Nivell C2) i de l'inferior (Nivell B2).

Les puntuacions entre 142 i 159 són també informades per al C1 Advanced. No rebràs un certificat però el teu puntuació de la Cambridge English Scale aparecerá en tu Statement of Results.

Pots fer clic en la imatge de l'esquerra per saber més sobre la relación entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i els resultats atorgats en el C1 Advanced.


Pots accedir als teus resultats des del
Cambridge English Results Online website.


El teu certificat
Si l'acompliment demostrat en el conjunt de les proves indica que has acreditat com a mínim el Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència, rebràs un dels següents certificats:
C1 Advanced - Nivell C2
Hi ha candidats excepcionals que demostren uns coneixements per sobre del Nivell C1. Si obtens la qualificació de A, rebràs la teva diploma del C1 Advanced acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell C2.
C1 Advanced - Nivell C1
Si obtens la qualificació de B o C en l'examen rebràs un certificat del C1 Advanced del nivell C1.
Certificat de Nivell B2
selecciona tot el text Si el teu acompliment està per sota del nivell C1 però dins del nivell B2 rebràs un certificat de Cambridge English acreditant que has demostrat habilitats lingüístiques en aquest nivell.

Results Verification Service
Si vols que una universitat, empresa o qualsevol altra organització verifiqui els teus resultats, hauràs de proporcionar-li la informació que consta al teu Statement of Results i dos elements addicionals:

1.- El teu ID Number (una sequència de 9 lletres i numeros).
2.- El teu número secret (un número de quatre dígits).

Tots dos números els trobaràs en el teu Confirmation of Entry, que rebràs quan t'inscriguis en l'examen.
Es pot accedir als resultats des de www.cambridgeenglish.org/cmp/verifiers
En aquesta pàgina trobaràs recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen C1 Advanced
Pràctiques d'examen gratuïtes

Exàmens en ordinador
Prova un exemple de l'examen C1 Advanced:
TUTORIAL
Reading and Use of English...
Listening
Writing

Utilitza les claus de respostes:
 Listening answer key...
 Reading and Use of English answer key...
No hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els relevant pages of the C1 Advanced Handbook.
És necessari disposar dels navegadors Firefox o Chrome per realitzar aquests tests de prova.
Podeu comprovar les vostres respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.
Els exàmens de prova CB són compatibles únicament amb Mozilla Firefox ja que aquest navegador és l'utilitzat pel programa Connect Plus en les sessions d'examen Computer Based. Pots descarregar Firefox gratis aquí. Un cop descarregat, obre Firefox i usa els vincles per veure els tests.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen C1 Advanced:
 Descarrega l'examen de prova 1 del C1 Advanced...
 Descarrega el Writing Checklist del Nivell C1...
Advanced
2015 Claus de respostes
(tingueu en compte que no hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els examiner comments).
Recursos, jocs i activitats Cambridge
Recursos Cambridge English per a la preparació del teu examen...
Eines online i materials per practicar les distintes parts dels exàmens, millorar la preparació del candidat i afrontar l'examen amb les màximes garanties d'éxit.
Xarxes socials
Exams Catalunya Facebook
Uneix-te a Exams Catalunya a Facebook:
Facebook d'Exams Catalunya...
Cambridge English Facebook
Uneix-te a la pàgina de Facebook de Cambridge English per obtenir ajuda en la preparació de l'examen.
Exams Catalunya YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al canal de YouTube d'Exams Catalunya
Cambridge English YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al Cambridge English TV YouTube channel

Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen Cambridge English: Advanced
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.


Top