Cambridge Assesment English: C2 Proficiency
Proof of exceptional English ability
C2 Proficiency és l’examen més avançat de Cambridge English, per a estudiants que han aconseguit un nivell extremadament alt de competència en llengua anglesa. L’examen del C2 Proficiency utilitza situacions de la vida real especialment dissenyades per ajudar-te a comunicar de la manera més efectiva i aprendre les eines de l’idioma necessàries per sortir-se al més alt nivell tant acadèmic com a professional.

 Preguntes freqüents sobre el C2 Proficiency
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció

Competències lingüístiques per a la vida real

General and
higher education leaflet

C2 Proficiency se situa en el Nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). Preparar-te pel C2 Proficiency et proporcionarà les competències lingüístiques necessàries per:
 • negociar i persuadir de manera efectiva a nivell d'alta adreça en entorns internacionals de negocis.
 • estudiar matèries de continguts exigents als més alts nivells, incloent postgraus i PhD programmes.
Acredita el teu aprenentatge de l'anglès a un nivell excepcional. Per exemple, amb un Nivell C2 has de poder:
 • extreure les idees principals de textos complexos.
 • entendre documents, aconsellar o conversar sobre temes complicats o sensibles, entendre girs col·loquials i afrontar amb confiança preguntes hostils.
 • escriure sobre qualsevol tema i prendre anotacions extenses en reunions o seminaris de forma cuidada i amb bona expressió.
Fiable
Recolzats pel major programa d’investigació en el seu camp els exàmens Cambridge English proporcionen el reflex més fiable de les teves habilitats lingüístiques.


Elecció
C2 Proficiency està disponible a nivell internacional. Així mateix, en disposar de les opcions en paper (paper-based) i en ordinador (computer-based) pots escollir quan i com realitzar l’examen.


Equitatiu
Els exàmens Cambridge English cobreixen totes les varietats importants de la llengua anglesa i han estat dissenyats de manera que resultin equitatius per a usuaris de qualsevol nacionalitat i origen idiomàtic.


Acceptats globalment
Més de 3.000 empreses, universitats i escoles, organismes governamentals i altres organitzacions de tot el món confien en C2 Proficiency. És acceptat en tots aquells àmbits en els quals es requereix un alt nivell d’anglès.


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (Computer Based).


Una qualificació Cambridge English
Un cop obtingut el teu certificat Cambridge English, disposes d’una de les més valuoses qualificacions d’anglès al món.

Què inclou el C2 Proficiency?
C2 Proficiency és una avaluació en profunditat de l’idioma per a aquells que pretenguin servir-se de l’anglès en situacions professionals o acadèmiques exigents. Ho integren 5 parts: Reading, Writing, Use of English, Listening i Speaking. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos assessors a fi de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

C2 Proficiency consta de 5 parts:
Reading and Use of English: 1 hora 30 minuts
El C2 Proficiency Reading and Use of English paper uposa el 40% de la nota final i presenta diferents tipus de textos i preguntes. En una de les parts hauràs de llegir un text llarg o un mínim de tres textos més curts i relacionats. Els textos poden procedir de llibres (ficció o no ficció),articles no especialitzats de periòdics, revistes o Internet.

La prova del Reading and Use of English té 7 parts:
 • Part 1: elecció múltiple, un text amb vuit espais en blanc. El candidat ha d'escollir una paraula o frase d'entre quatre per a cada espai.
 • Part 2: un text amb vuit espais en blanc. El candidat decideix com és la paraula que millor s'ajusta en cada cas.
 • Part 3: un text amb vuit espais en blanc. Cadascun correspon a una paraula. Les arrels de les paraules que falten es troben al costat del text i han de canviar-se per formar la paraula requerida.
 • Part 4: Té sis elements diferents. A partir d'una frase inicial es construeix una segona frase del mateix significat amb entre 3 i 8 paraules i utilitzant una paraula clau.
 • Part 5: és un text llarg seguit de diverses preguntes d'opció múltiple, cadascuna d'elles amb quatre opcions (A, B, C o D).
 • Part 6: es tracta d'un text del que han estat suprimits diversos paràgrafs que s'han situat en ordre aleatori al final del text. Els candidats han de decidir de quina part del text han estat suprimits els diferents paràgrafs.
 • Part 7: és un text, o diversos textos curts, precedits de preguntes d'emparellament. Els candidats han d'establir concordances entre cada indicador i els elements del text i la seva situació, comprendre els detalls, opinions i actituds, organització del text i estructura, significat global i idea principal i cohesió i coherència.
Writing: 1 hora 30 minuts
El C2 Proficiency Writing paper es compon de 2 parts. Hauràs de demostrar la teva capacitat per redactar diversos tipus de textos com ara assajos, propostes, informes i ressenyes. La Part 1 conté una pregunta obligatòria i en la Part 2 els candidats han de contestar una pregunta a triar d'entre quatre propostes. En la part 1 han de llegir-se diversos materials (dos textos d'aproximadament 100 paraules cadascun). Utilitzant aquesta informació que es proporciona, has de redactar un assaig discursiu resumint i avaluant els punts clau continguts en dos textos. Els candidats han d'elaborar un sumari d'aquests punts clau, una avaluació dels arguments abstractes relacionats i les seves pròpies idees sobre el tema en un assaig coherent. En la part 2 es tria entre quatre preguntes (2-5). Per a les preguntes 2-4, has de redactar un article, carta, proposta, informe o ressenya. Si has llegit un dels llibres de referència i desitges escriure sobre ell hauràs de triar la pregunta 5. En aquesta pregunta cal triar entre dues tasques, 5(a) o 5(b). Aquesta prova suposa el 20% de la nota final.

C2 Proficiency set texts January 2020 - December 2021
One or both of the following texts may be read as preparation for the two optional set text tasks:
1. Nick Hornby: About a boy (any edition); Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the film directed by Chris Weitz and Paul Weitz (2002) as well as, or instead of, the novel.
2. Dodie Smith: I Capture the Castle (any edition); Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the film directed by Tim Fywell (2000) as well as, or instead of, the novel.

Candidates should not attempt the optional set text question in Part 2 unless they have the necessary understanding of the text to answer the task set.
Teachers are best placed to judge which, if any, of the set texts and/or film version may be appropriate and stimulating for a given teaching situation.

Writing checklist – Level C2
Utilitza aquesta llista de comprovació per millorar el teu anglès escrit i per practicar per al teu examen.
 Descarrega el Level C2 writing checklist
Listening: al voltant de 40 minuts (+ 5 minuts per transferir les respostes)
El C2 Proficiency Listening paper es compon de quatre parts. Per a cada part hauràs d’escoltar un o diversos textos enregistrats i respondre a diverses preguntes. Cada part s’escolta dues vegades. Hi ha 30 preguntes en el Listening test i cada pregunta suposa una marca. La puntuació total s'ajusta per donar una nota sobre 40. S’avalua la comprensió per part del candidat del sentit, els aspectes principals, detalls i informació específica així com la capacitat de deduir el significat. S’escoltaran tant monòlegs com a parlants interactius en situacions diverses. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.
Speaking: 15 minuts per cada parella de candidats
El C2 Proficiency Speaking Test conté tres parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors. Un d'ells (l'interlocutor) condueix la prova mentre que l'altre (l'assessor) escolta el que el candidat diu i pren notes.
La Part 1 és una conversa entre l'interlocutor i els candidats. L'examinador formula una sèrie de preguntes cadascuna de les quals es dirigeix alternativament a un dels candidats. Dirigint-se als candidats per torns els ofereix l'oportunitat de parlar sobre ells mateixos.
A la Part 2 l'interlocutor dóna una sèrie d'instruccions i mostra una o varies fotografies als candidats. En primer lloc, cal respondre una pregunta relativa a la teva reacció sobre les imatges (1 minut). En la segona part es tracta de prendre decisions juntament amb l'altre candidat sobre el que cal fer.
A la Part 3 l'interlocutor et facilita una targeta amb una pregunta i diverses idees sobre ella i has de parlar tu sol durant dos minuts. En finalitzar, el teu company ha de fer comentaris i l'interlocutor us preguntarà a tots dos sobre el mateix tema. L'interlocutor segueix el mateix procediment amb el teu company i tot seguit dirigeix una discussió entre els dos. El Speaking test suposa el 20% de la nota final.

Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen C2 Proficiency.
 Descarrega els exàmens de prova

Informació per a Candidats

Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i proves d'exemple.
 Descarrega la Informació per a Candidats

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
 Exàmens en paper
 Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
 Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
 És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


Els teus resultats
Si superes l'examen rebras dos documents: el Statement of Results i un certificat. Universitats, empreses i altres organitzacions on aspiris a ingressar poden sol·licitar-te aquests documents com a prova de les teves competències en anglès.

'Statement of Results'
Conté tres blocs d'informació:
 1. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per a cadascuna de les quatre habilitats (reading, writing, listening i speaking) i use of English
 2. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per al conjunt de l'examen
 3. El teu grau (A, B, C, Level C1) per al conjunt de l'examen
 4. El teu nivell del MCER per al conjunt de l'examen. Depenent de la universitat, col·legi o organització on sol·licitis l'ingrés, poden requerir-te un puntuació o grau específic, en el conjunt de l'examen o en una destresa particular.
S'utilitzen les següents puntuacions en l'informe de resultats del Cambridge English: Proficiency:
Cambridge English Scale Score
Grade/ CEFR
CEFR level
220-230
Grade A
C2
213-219Grade B
C2
200-212Grade C
C2
180-199Level C1
C1


L'examen se situa en el Nivell C2 del MCER. L'examen també proporciona una avaluació fiable del nivell inferior (Nivell C1).

Les puntuacions entre 162 i 179 són també informades per al Cambridge English: Proficiency. No rebràs un certificat però el teu puntuació de la Cambridge English Scale aparecerá en tu Statement of Results.

Pots fer clic en la imatge de l'esquerra d'aquest text per saber més sobre la relació entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i els resultats atorgats al Cambridge English: Proficiency.


Pots accedir als teus resultats des del
  Cambridge English Results Online website.


El teu certificat
Si l'acompliment demostrat en el conjunt de les proves indica que has acreditat el Nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència, rebràs un dels següents certificats:
Cambridge English: Proficiency - Nivell C2
Si obtens la qualificació de A, B o C en l'examen rebràs un certificat del Cambridge English: Proficiency del nivell C2.
Certificat de Nivell C1
Si el teu acompliment està per sota del nivell C2 però dins del nivell C1 rebràs un certificat de Cambridge English acreditant que has demostrat habilitats lingüístiques en aquest nivell.

Results Verification Service
Si vols que una universitat, empresa o qualsevol altra organització verifiqui els teus resultats, hauràs de proporcionar-li la informació que consta al teu Statement of Results i dos elements addicionals:

1.- El teu ID Number (una sequència de 9 lletres i numeros).
2.- El teu número secret (un número de quatre dígits).

Tots dos números els trobaràs en el teu Confirmation of Entry, que rebràs quan t'inscriguis en l'examen.
Es pot accedir als resultats des de www.cambridgeenglish.org/verifiers
En aquesta pàgina trobaràs recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen C2 Proficiency

Pràctiques d'examen gratuïtes

Exàmens en ordinador
Prova un exemple de l'examen C2 Proficiency.
TUTORIAL
Reading-Use of English
Listening
Writing
Els exàmens de prova CB són compatibles únicament amb Mozilla Firefox ja que aquest navegador és l'utilitzat pel programa Connect Plus en les sessions d'examen Computer Based. Pots descarregar Firefox gratis aquí. Un cop descarregat, obre Firefox i usa els vincles per veure els tests.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen C2 Proficiency.
 Descarrega els exàmens de prova
 Descarrega els comentaris dels examinadors
Llibres d'estudi
En el següent vincle trobaràs una àmplia gamma de llibres de classe i recursos per a l'aprenentatge que t'ajudaran en la teva preparació per a l'examen Cambridge English: Proficiency: http://www.cambridgeenglish.org/prepare-and-practise/books-for-study/
Éxit en l'examen: Flo-Joe

El lloc a la Web per a la preparació dels exàmens Cambridge English! Es tracta d'una pàgina web dirigida a estudiants i professors dels exàmens Cambridge English: Preliminary (PET), First (FCE), Advanced (CAE) i Proficiency (CPE). Conté consells actualitzats en relació amb els exàmens Cambridge English, gramàtica, vocabulari i pràctiques d'examen per a estudiants, així com recursos addicionals per a les classes dirigits als professors.
http://www.flo-joe.co.uk
Xarxes socials
Exams Catalunya Facebook
Uneix-te a Exams Catalunya a Facebook:
Facebook d'Exams Catalunya...
Cambridge English Facebook
Uneix-te a la pàgina de Facebook de Cambridge English per obtenir ajuda en la preparació de l'examen.
Exams Catalunya YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al canal de YouTube d'Exams Catalunya
Cambridge English YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al Cambridge English TV YouTube channel

Visita la pàgina de suport del Cambridge English: Proficiency  http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/Proficiency/how-to-prepare/

Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen Cambridge English: Proficiency
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top