Cambridge English: Key for Schools (KET) - Nivell A2 MCER
A great first step in learning English
Cambridge English: Key for Schools, també conegut com Key English Test (KET) for Schools, és un examen que avalua la capacitat de l’estudiant d’afrontar en anglès, tant escrit com parlat, situacions quotidianes a un nivell intermedi. Cambridge English: Key for Schools ha estat especialment dissenyat per ajustar-se als interessos dels estudiants de manera que augmenti la seva motivació per aprendre anglès. En estar basat en temes i situacions familiars genera la confiança necessària per poder usar el seu anglès i els estimula a l’hora d’afrontar exàmens de major nivell.

Cambridge English: Key for Schools presenta exactament el mateix format que Cambridge English: Key i el nivell de dificultat de les preguntes de tots dos exàmens és idèntic. L’única diferència està en el contingut i en el tractament dels temes, que en el Cambridge English: Key for Schools han estat especialment pensats per adaptar-se als interessos i les experiències dels joves en edat escolar.

 Preguntes freqüents sobre Cambridge English: Key for Schools
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció

Competències lingüístiques per a la vida real


Key for
Schools leaflet

Cambridge English: Key for Schools se sitúa en el Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Prepararte para el  Cambridge English: Key for Schools (KET) te proporcionará las competencias lingüísticas necesarias para:
 • entender escritos sencillos en inglés
 • comunicarse en situaciones familiares
 • entender noticias cortas e instrucciones sencillas
Demuestra la capacidad de comunicarse en inglés a un nivel básico. Por ejemplo, con el nivel A2 deberás ser capaz de:
 • entender y utilizar frases y expresiones básicas
 • presentarte y responder a preguntas básicas sobre tus datos personales
 • interactuar con personas angloparlantes que hablen despacio y claramente y escribir notas cortas y sencillas.
Fiable
Recolzats pel major programa d’investigació en el seu camp els exàmens Cambridge English proporcionen el reflex més fiable de les teves habilitats lingüístiques.


Elecció
Cambridge English: Key for Schools està disponible a nivell internacional. Així mateix, en disposar de les opcions en paper (Paper Based) i en ordinador (Computer Based) pots escollir quan i com realitzar l’examen.


Equitatiu
Els exàmens Cambridge English cobreixen totes les varietats importants de la llengua anglesa i han estat dissenyats de manera que resultin equitatius per a usuaris de qualsevol nacionalitat i origen idiomàtic.


Acceptats globalment
Més de 3.000 empreses, universitats i escoles, organismes governamentals i altres organitzacions de tot el món confien en Cambridge English.


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (Computer Based).


Una qualificació Cambridge English
Un cop obtingut el teu certificat Cambridge English, disposes d’una de les més valuoses qualificacions d’anglès al món.

Què inclou el Cambridge English: Key for Schools?
Cambridge English: Key for Schools és una avaluació de l’idioma de nivell elemental. Ho integren 3 parts: Reading & Writing, Listening i Speaking. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos assessors a fi de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

Cambridge English: Key for Schools consta de 3 parts:
Reading & Writing: 1 hora 10 minuts
El Cambridge English: Key for Schools Reading & Writing paper té nou parts amb diferents tipus de textos i preguntes. Les parts 1–5 són relatives a la comprensió lectora i les parts 6–9 se centren en l’expressió escrita. Els candidats han de demostrar que poden entendre informació escrita senzilla com per exemple cartells, fullets, diàris o revistes. Aquesta prova suposa un 50% de la nota final.
Listening: al voltant de 30 minuts (+ 8 minuts per transferir les respostes)
El Cambridge English: Key for Schools Listening paper té cinc parts. En cadascuna de les parts els candidats han d’escoltar un o diversos textos gravats i respondre a diverses preguntes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Els candidats han de ser capaços d’entendre anuncis i altres tipus de missatges orals de persones que parlen raonablement a poc a poc. Apareixen alguns accents regionals britànics i, ocasionalment, parlants irlandesos, americans o australians i els enregistraments són clars i lleugerament més lents del que serien en un entorn normal. Aquesta prova suposa un 25% de la nota final.
Speaking: 8-10 minuts per cada parella de candidats
El Cambridge English: Key for Schools Speaking Test té dues parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. D’aquesta forma, el test és més realista i fiable. Hi ha dos examinadors: un d’ells parla amb el candidat i l’altre només escolta. Tots dos examinadors decideixen la qualificació. El Speaking test suposa un 25% de la nota final.

Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol·licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.
Exàmens en llàpis i paper
Fes una prova de l'examen Cambridge English: Key for Schools.
 Descarrega l'examen de prova del Key for Schools
 Descarrega la llista de vocabulari

Informació per a Candidats
Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i proves d'exemple.
 Descarrega la Informació per a Candidats

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
 Exàmens en paper
 Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
 Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
 És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


Els teus resultats
Si superes l'examen rebras dos documents: el Statement of Results i un certificat. Universitats, empreses i altres organitzacions on aspiris a ingressar poden sol•licitar-te aquests documents com a prova de les teves competències en anglès.

'Statement of Results'
Conté tres blocs d'informació:
 1. Puntuació: Es basa en la teva puntuació total en les cinc parts de l'examen i es mostra com un nombre entre 0 i 100.
 2. Grau: El grau en l'examen dependrà de la puntuació obtinguda.
 3. Perfil del candidat: Mostra el teu acompliment en cadascuna de les parts (l'escala és Exceptional - Good - Borderline - Weak). Depenent de la universitat, escola o organització on desitgis ingressar pot ser necessària una puntuació o grau específics. Determinades organitzacions poden també exigir en ocasions un particular perfil del candidat si necessiten que s'acrediti un nivell específic en alguna de les cinc destreses avaluades. Hi ha puntuacions establertes per a cada grau.
Pots saber més sobre els resultats en
 Understanding your Statement of Results – Cambridge English: Key for Schools

Pots accedir als teus resultats des de Cambridge English Results Online website.

El teu certificat
Si l'acompliment demostrat en el conjunt de les proves indica que has acreditat com a mínim el Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència, rebràs un dels següents certificats:

Cambridge English: Key - Nivell B2
Hi ha candidats excepcionals que demostren uns coneixements per sobre del Nivell B1. Si obtens la qualificació de Pass with Distinction, rebràs el teu diploma del Cambridge English: Key acreditant que has demostrat unes comKETències equivalents al Nivell B2.
Cambridge English: Key - Nivell B1
Si obtens la qualificació de Pass with Merit o Pass a l'examen rebràs un certificat del Cambridge English: Key del nivell B1.
Certificat de Nivell A2
selecciona tot el text Si el teu acompliment està per sota del nivell B1 però dins del nivell A2 rebràs un certificat de Cambridge English acreditant que has demostrat habilitats lingüístiques en aquest nivell.

Results Verification Service
Si vols que una universitat, empresa o qualsevol altra organització verifiqui els teus resultats, hauràs de proporcionar-li la informació que consta al teu Statement of Results i dos elements addicionals:

1.- El teu ID Number (una sequència de 9 lletres i numeros).
2.- El teu número secret (un número de quatre dígits).

Tots dos números els trobaràs en el teu Confirmation of Entry, que rebràs quan t'inscriguis en l'examen.
Es pot accedir als resultats des de www.cambridgeenglish.org/verifiers
Recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen Cambridge English: Key for Schools

Pràctiques d'examen gratuïtes

Exàmens en ordinador
Prova un exemple de l'examen Cambridge English: Key for Schools:
Listening
Reading & Writing
Exàmens en llàpis i paper
Fes una prova de l'examen Cambridge English: Key for Schools:
 Descarrega l'examen de prova del Key for Schools
 Descarrega la llista de vocabulari
Recursos, jocs i activitats Cambridge
Recursos Cambridge English per a la preparació del teu examen...
Eines online i materials per practicar les distintes parts dels exàmens, millorar la preparació del candidat i afrontar l'examen amb les màximes garanties d'éxit.
Xarxes socials

Exams Catalunya Facebook
Uneix-te a Exams Catalunya a Facebook:
Facebook d'Exams Catalunya...
Cambridge English Facebook
Uneix-te a la pàgina de Facebook de Cambridge English dedicada a l'Advanced per obtenir ajuda en la preparació de l'examen.
Exams Catalunya YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al canal de YouTube d'Exams Catalunya
Cambridge English YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al Cambridge English TV YouTube channel

Visita la pàgina de suport del Cambridge English: Key http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/key/how-to-prepare/

Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen Cambridge English: Key for Schools
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció. En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros.
Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Exams Catalunya, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Exams Catalunya, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top