Cambridge English examinations

Noves especificacions d'examen a partir de 2020

En 2020, Cambridge English Assessment actualitzarà els seus exàmens A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary i B1 Preliminary for Schools per garantir que continues responent a les necessitats tant d'estudiants com de professors.

Les actualitzacions inclouran:
 • un millor alineament a través de A2 Key i A2 Key for Schools, així com de B1 Preliminary i B1 Preliminary for Schools i superior, mostrant de forma més clara la progressió d'un examen al següent
 • canvis en les qualificacions, que passaran de 'Pass with Distinction/Pass with Merit/Pass' a 'Grade A/B/C', en línia amb la resta de Cambridge English Qualifications
 • separació de les proves de 'Reading and Writing' en el B1 Preliminary i en el B1 Preliminary for Schools perquè els candidats puguin tenir una descans entres les des parts.

Resum de las novetats

Aquests són els principals canvis en l'examen de A2 Key a partir del gener de 2020:
 • L'examen durarà 10 minuts menys, però seguirà cobrint les mateixes destreses lingüístiques i proves que la versió actual i amb el mateix nivell.
 • Hi ha tasques noves o revisades a totes les proves.
 • S'ha actualitzat la forma de presentar les qualificacions: ara els candidats rebran la qualificació d'A, B o C.
Nou format de l'examen

A2 Key consta de tres proves desenvolupades oer avaluar les teves destreses en anglès. Pots veure el contingut de cada prova a continuació.

ProvaContingutQualificació (% del total)Finalitat
Reading and Writing
(1 hora)
7 parts/ 32 preguntes50%Demostra que pots comprendre informació escrita senzilla, per exemple, rètols, fullets, periòdics i revistes.
Listening
(30 minuts, incloent 8 minuts per traslladar les respostes)
5 parts/ 25 preguntes25%Requereix que siguis capaç de comprendre anuncis i altres continguts orals quan les persones parlen raonablement a poc a poc.
Speaking
(8–10 minuts per cada parell de candidats)
2 parts25%Demostra que pots participar en una conversa formulant i responent preguntes senzilles. La teva prova d'expressió oral tindrà lloc cara a cara juntament amb un o dos candidats més i dos examinadors. Això fa que la prova sigui més realista i confiable.Resum de les novetats


Aquests són els principals canvis en l'examen de B1 Preliminary a partir del gener de 2020:
 • Ara hi ha quatre proves en comptes de tres: les proves de comprensió de lectura i d'expressión escrita tenen lloc per separat.
 • Hi ha tasques noves o revisades a totes les proves.
 • S'ha actualitzat la forma de presentar les qualificacions: ara els candidats rebran la qualificació d'A, B o C.
Nou format d'examen

L'examen actualitzat consta de quatre proves desenvolupades per avaluar les teves destreses en anglès. Pots veure el contingut de cada prova a continuació.

ProvaContingutQualificació (% del total)Finalitat
Reading
(45 minuts)
6 parts/ 32 preguntes25%Demostra que pots llegir i comprendre els elements principals de rètols, periòdics i revistes.
Writing
(45 minuts)
2 parts/ 3 preguntes25%Demostra que pots escriure usant el vocabulari i l'estructura correctament.
Listening
(30 minuts, incloent 8 minuts per traslladar les respostes)
4 parts/ 25 preguntes25%Has de ser capaç de seguir i comprendre un ampli rang de continguts orals, que inclouen anuncis i discussions sobre la vida quotidiana.
Speaking
(12 minuts per cada parell de candidats)
4 parts25%Demostra el teu nivell parlat en participar en una conversa formulant i responent preguntes, així com parlant, per exemple, sobre les teves preferències. La teva prova d'expressió oral tindrà lloc cara a cara juntament amb un o dos candidats més i dos examinadors. Això fa que la teva prova sigui més realista i confiable.


  Recursos
Webinars
Aquests webinars de Cambridge Assessment English, se centren en les revisions dels exàmens A2 Key i Key for Schools, i B1 Preliminary i Preliminary for Schools previstes per 2020. Començaran amb una visió general del propi procés de revisió per, a continuació, explicar els canvis introduïts en cada prova, component per component.
Visita el nou microsite dedicat als canvis de 2020
Per preparar a les escoles i professors per a aquests canvis, Cambridge Assessment English ha llançat un nou microsite (en anglès). El objetivo de esta nueva herramienta es el de ayudar a que las escuelas y profesores puedan preparar con confianza a sus estudiantes para los nuevos formatos de examen.

La nova web proporciona
 • una visió general dels exàmens
 • materials de preparació oficials de Cambridge English
 • un video explicant el perquè de l'actualització dels exàmens
 • handbooks per als exàmens actualitzats
 • llistes de vocabulari revisades
 • nous exàmens de mostra
 • materials de suport per als centres preparadors
Els materials de preparació oficials, incloent els cursos per a escoles Prepare, Complete i Compact, també han estat actualitzats per recollir els canvis i proporcionar un major suport.

Top